ЗАПОВЕД №332

0
1068

З А П О В Е Д

№332

Велинград,…10.03.2017г.

 

         На основание решение №4184-НС/01.02.2017г.на ЦИК, решение на РИК Пазарджик за брой секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, заповед №105/01.02.2017г. за образуване на избирателни секции на територията на община Велинград и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, издадена заповед №13, с вх.№31-00/11 от 02.02.2017г. от ръководител на лечебно заведение  „МБАЛ- Велинград” ЕООД, бул. „Съединение 49Л, Велинград и подадени над минималния брой заявления по чл.90,ал.1 от Изборен кодекс за населено място гр. Велинград и формирани номера на секции №030 и 059

НАРЕЖДАМ:

 

  1. ОБРАЗУВАМ СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ И ОБЯВЯВАМ ВЛИЗАНЕ В СИЛА на точка II от заповед №105/01.02.2017г. на кмет на община Велинград, с която е утвърдена номерацията на избирателна секция с подвижна избирателна кутия на територията на община Велинград,, а именно за населено място град Велинград:

Секция №059 – град Велинград;  Велинград, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, ул.”Юндола” №35

  1. ОБЯВЯВЯМ ВЛИЗАНЕ В СИЛА на точка III от заповед №105/01.02.2017г. на кмет на община Велинград, с която е утвърдена номерацията и адресите на избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други социални институции за предоставяне на социални услуги, а именно:

Секция №030 – МБАЛ- Велинград ЕООД, бул. „Съединение 49Л, Велинград

Настоящата заповед да се съобщи от г-жа Георгиева на РИК Пазарджик, на директора на СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, на ТЗ „ГРАО”, на Областен управител,  на таблото за обяви и на интернет – страницата, а от г-н Кадинов – за РУ Велинград към МВР и РС ПБЗН.

 

Д- Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Вашият коментар