Община Велинград с одобрен проект на стойност 1 278 085 лв. за довеждащ водопровод „Джаферица”

0
779

     Община Велинград кандидатства с проект „Реконструкция, ремонт и подмяна на довеждащ водопровод „Джаферица”  до с. Юндола, с.Света Петка, с. Пашови и съседни махали”, който бе одобрен от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). В момента по съществуващия  водопровод има големи загуби на вода, поради  амортизираната водопроводна мрежа .

      Разработеният проект изцяло отговаря на преоритетите на  ПУДООС, поради което е отпусната безвъзмездно финансова помощ в размер на 1 278 085 лв.

    По този начин ще се подобри водоподаването до посочените в проекта села и махали намиращи се в територията на община Велинград.

     В момента екип от фирмата изпълнител на проекта „Инфра Еко Велинград“, която е избрана с открита процедура провела се през лятото на 2015г., оглеждат трасето. Очаква се другата седмица да се открие строителна линия за започване на подмяната на водопровода.

 

Вашият коментар