Съобщение

0
1139

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

     УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОНННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  ОТ РИК ПАЗАРДЖИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.03.2017Г. (СЪБОТА) ОТ 14.30 Ч.

     СЪЩОТО ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНО В ГОЛЯМА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ГР. ВЕЛИНГРАД, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” №35.

Вашият коментар