ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ИНЖ.БЕЛЬО МАНДРАДЖИЕВ ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

0
624

                          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

        От името на Общински съвет-Велинград и от мое име, приемете нашите най-сърдечни благопожелания по случай Великденските празници!

        Нека празниците бъдат озарени от здраве, изобилие, благоденствие, доброта и  човеколюбие!

        С огромно уважение към Вас,  пожелавам всеки дом да бъде изпълнен с  много щастие, мир, късмет, сплотеност и хармония!  Нека живеем в  разбирателство,  обич и оптимизъм.

        Нека дните ни бъдат изпълнени с благодат и справедливи бъднини, душите ни  – пълни с любов и вяра,  а празниците – с радост и щастие!

                                                Нека обичаме, за да ни обичат!

                           Нека да са светли делата ни и мир да цари в душите ни!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Председател на ОбС-Велинград…………………

                                                                                                                                                  

/инж.Б.Мандраджиев/

Вашият коментар