Община Велинград получи 1 107 952,79 лв. безвъзмездна финансова помощ за реконструкция на водопроводи в Каменица

0
508

      На  провело се заседание на 27 март на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите /ПУДООС/, бе взето решение да се отпусне безвъзмездна финансова помощ на Община Велинград в размер на 1 107 952,79 лв.

     Общината кандидатства с проект „Реконструкция на водопроводна клонове в кв. Каменица- първи етап ул. „Георги Кирков” от кръстовището с ул. „Владо Черноземски” до кръстовището с ул. „Христо Смирненски”; ул. „Владо Черноземски” от кръстовището с ул. „Георги Кирков” до площад „Възраждане”; ул. „Милеви скали” от пл. „Възраждане” до кръстовището с пътя за с. Драгиново; ул. „Христо Смирненски от кръстовището с ул. „Георги Кирков” до кръстовището с ул. „Милеви скали”, който отговаря на всички приоритети и изисквания на ПУДООС и е одобрен за изпълнение.

  Този проект ще доведе до по-добро водоснабдяване на района и по-ефективно използване на водния ресурс, като ще намалеят и загубите на питейна вода.  След ремонтните дейности на водопровода, по проект одобрен за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт на уличната мрежа в град Велинград” ,  който е на стойност 4 812 941,28 лв. ще бъдат рехабилитирани уличните настилки, тротоарите, като ще бъде подменено и уличното осветление с енергоспестяващо.

Вашият коментар