СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВрИД УПРАВИТЕЛ НА „ВКТВ-ВЕЛИНГРАД“ ЕООД ЙОРДАН НАНОВ

0
786

     Уважаеми съграждани,
Всички вече са запознати с резултати от изследванията на питейната вода. Както е видно от предоставените официални протоколи от РЗИ-гр.Пазарджик и допълнително подчертавам, опасност от замърсяване на водата с радиоактивни елементи няма, както и опасност за здравето на жителите! Спазена е нормативната уредба, според която въпросните радиологични изследвания всеки ВиК оператор е длъжен да прави минимум веднъж годишно. Във ВКТВ –град Велинград тези изследвания не са правени от 2009г., за което ще бъде назначена обстойна проверка и ще бъдат подведени под отговорност управляващите по това време лица!
Следва да се отбележи и вземе под внимание от гражданите и всички заинтересувани относно промяната в нормите на пределно допустими стойности , която е в сила съгласно Нова Европейска Директива от 2015г. Въпреки новите референтни стойности резултатите от официалните протоколи са категорични за отлично качество на питейната вода и не дават основание за притеснение , още по-малко за паника и неподкрепени с аргументи факти, които бяха изложени от високопоставени длъжностни лица в медийното пространство и социалните мрежи.
Нека всички граждани и обществени личности са наясно , че уран по начало има в почти всички подземни води в малки концентрации.В конкретния случай повод за притеснения НЯМА! Още повече, че говорим за естествен уран, при който радиоактивността е много ниска! Тук е мястото да акцентирам върху вниманието на обществото и контролиращите институции какъв би бил резултата от изследвания на водата в случай, че бъде въведена в експлоатация мината в с.Грънчар, каквито са именно намеренията на инвеститора „Ресурс-1” АД?!?!
Надяваме се, случилото се да бъде началото на една полезна практика за постоянен мониторинг, анализ и превенция на качеството на водата в страната. Апелирам към професионално и адекватно отношение на всички ангажирани структури в подобни ситуации. И категорично не подкрепям последващо преекспониране при поява на аналогичен случай до приключване на окончателна проверка и резултати от проби и изследвания!
Благодаря на гражданското ни обществото за неговата будна съвест и загриженост за здравето на всички нас-жителите на Община Велинград. Благодаря на екипа от специалисти съдействал при организиране на процеса за вземане на проби от водоизточници. Благодаря за оказаната морална подкрепа и категорично доверие в лицето на кмета на Община Велинград – Г-н Д-р Костадин Коев!
Случилото се е добър пример за нашата осторожност при съблюдаване на евентуални заплахи за замърсяване и погубване на естествените ни природни богатства и ни прави още по-морално ангажирани и отговорни към тяхното опазване и абсолютно недопускане на дейности, които пряко застрашават живота и здравето на жителите на нашата Община!

ВрИД Управител
Йордан Нанов

Вашият коментар