Поздравителен адрес

0
1217

     Поздравявам всички, които почитат и спазват святия за мюсюломаните месец Рамадан. Всяка религия учи хората на любов и мир. Вярата на всеки един от нас трябва да ни прави по-добри и благородни.

Нашият район е с религиозно многообразие и е прекрасен пример за това колко мирно могат да съжителстват хората, изповядващи различни вярвания и обичаи.

Нека си пожелаем силна воля, смирение и доброта. Да бъдем толерантни, да си помагаме повече, да работим заедно и да се подкрепяме!

Вашият коментар