Покана за пресконференция

0
972

 

Проект

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

     Във връзка с изпълнението на проект „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт реконструкция на улична мрежа в град Велинград“ Договор № BG16RFOP001-1.037-0001-C01/29.09.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще се проведе пресконференция за представяне на проекта на 13.09.2017г. от 13:00 часа в малка зала в сградата на община Велинград.

     Каним представители на медиите и всички заинтересовани страни да присъстват. 

Покана за пресконференция

Проект  Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград

№ BG16RFOP001-1.037-0001-C01

Вашият коментар