ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

0
1525

                  УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
     Приемете най- сърдечните ми поздрави по повод 5 октомври– Международния ден на учителя. На този ден отдаваме своята признателност към вас, които сте посветили живота си на обучението и възпитанието на децата ни, за да станат те достойни граждани на България и Европа. Избрали сте трудна, но изключително необходима професия, която е пряко свързана с бъдещето на нашето общество, която е олицетворение на отдаденост и благородство. Благодарение на Вас- учителите, младите хора се превръщат в личности, започват самостоятелен живот с необходимите знания и чувство за гражданска отговорност. Вие учите децата да разпознават доброто и справедливостта, помагате им да мислят творчески и да взимат самостоятелни решения. Във всеки ученик остава частица от Вашите душа и сърце, затова и всеки човек винаги с голяма топлота и благодарност си спомня за тези, които са го учили.
     На всички бивши и настоящи учители желая здраве, дълголетие, любов и признание от ученици и родители като към съвременни будители и най – вдъхновени пазители на онова наследство, което съхраняваме като история и традиция. Продължавайте да носите в сърцата си огъня на възрожденското родолюбие и да дарявате на децата ни образованост с български дух и европейски измерения!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

д-р Костадин Коев
Кмет на Община Велинград

Вашият коментар