ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

0
1631

До Общински съвет Велинград

До Кметовете на кметства

и кметски наместници

в Община Велинград

 

До Служителите в

Общинска администрация

гр. Велинград

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,

 

     Приемете моите сърдечни поздрави по повод 12-ти октомври- Денят на българската община!

     Вярвам, че заедно ще решаваме проблемите и ще работим за подобряването условията на живот в нашата община, като оправдаем очакванията на нейните жители за по-добър и по-достоен живот. Само обединени от общата кауза можем да превърнем община Велинград в по-красиво, модерно и уютно място за живеене.

     На всички бивши, настоящи и бъдещи общински съветници, кметове, служители на Община Велинград желая здраве, разум и много енергия за постигане на по-добро обществено развитие.

     Уважаеми  колеги,                               
Нека заедно обогатим съдържанието и възможностите на местните органи за управление.
     Благодаря за Вашия професионализъм и колегиалност. За усилията, които ежедневно полагате да съхраните авторитета на нашата община, да запазите нейните традиции, да изпълнявате поетите ангажименти.

      Желая Ви здраве, много ентусиазъм и упоритост в нелеката задача да превърнем община Велинград в просперираща община на европейско ниво!

Честит празник!

                                                                  

                                                                     д-р Костадин Коев

                                                               Кмет на Община Велинград

Вашият коментар