ИНФОРМАЦИЯ

0
1062

     С настъпването на есенно-зимния отоплителен сезон се увеличава риска от пожари свързани с използването на отоплителни и нагревателни уреди. Основните причини за възникването на пожарите са: непочистени и използване на неизправни в строително отношение комини, небрежност при боравене с открит огън – изхвърляне на пепел и въглени от печките и котлите на необезопасени места, където могат да запалят други горими материали и дори в контейнерите за смет. Честа причина за пожарите са още: неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди, използване на нестандартни такива или неправилно монтирани локални уреди.

     От началото на новия отоплителен сезон има един пострадал гражданин и са възникнали 8 произшествия, като пожарите със загуби от тях са 2. От пожарната служба напомнят, че пожарното обезопасяване на жилищата може да се гарантира само с правилен избор и използване на стандартни уреди, компетентен монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди. Препоръчва се по време на отоплителния сезон и при необходимост домакинствата да извършат оценка и подготовка на отоплителните уреди и помещенията, в които се съхраняват горива.

            При използване на печка с твърдо гориво или камина

            На първо място локалните отоплителни уреди и димоотводни им тръби трябва да са разположени според изискванията на разстояние не по-малко от 0,5 м. от горими материали и облицовки. Печките трябва да имат здрав корпус, затварящи се вратички и стабилно закрепени димоотводни тръби (кюнци). Да са поставени на негорима основа, която да излиза най-малко 0,5м. пред уреда и по 0,25м. от останалите му страни.           Необходимо е да се прави оглед на комините и при установяване на пукнатини да ги замазват, като своевременно да се почистват от сажди и отлагания без да ги палят. Не бива да се използват за димоотводи други отвори в сградата (отдушници, въздухопроводи или други инсталационни канали). Не бива да се монтират аспиратори на димоотводите в сградите. Не бива да се използва леснозапалима течност /бензин, спирт, нафта/ за разпалване на печката с твърдо гориво (поради опасност от връщане на пламъка по изливаното гориво). Не се препоръчва използването на дървени въглища в затворено помещение – изгарянето им води до отделяне на смъртоносно количество токсичен дим, който може да предизвика задушаване.   Ползвателите на отоплителни уреди с твърдо гориво трябва да бъдат внимателни и с горещата пепел. Тя следва да се поставя в метален съд извън сградата – така, че вятърът да не я разнася и в никакъв случай да не се изхвърля през прозорец, в контейнери за смет или в близост до горими материали – дърва за огрев, трици, разпалки или други подобни. Преди сън или напускане на помещението, обитателите трябва да се уверят, че огънят в камината е угасен.

            При използване на електрически отоплителни и нагревателни уреди

            Изключително важно е електрическата инсталация да бъде поддържана в изправност и да се внимава тя да не бъде претоварвана с едновременно включване на множество мощни консуматори. Не бива да се използват нестандартни (подсилени) електрически предпазители – това е предпоставка за късо съединение в инсталацията и съответно за пожар. Отоплителните електроуреди трябва да са стандартни и изправни и да не са с мощност, която би могла да претовари ел. инсталацията в жилището.  Стойките на уредите трябва да са стабилни и негорими. Не е редно закрепването на печките да става с книги или парчета дърво. Внимателно трябва да се подбират и удължителите – опасно е  да се използват нестандартни, саморъчно направени удължители или да се включват последователно няколко разклонителя един в друг.             Уредът трябва да намира на не по-малко от 0,5м.  от горими материали и предмети и да не се доближава до леглата преди лягане  – докато обитателите на жилището спят, краищата на завивките им могат да се опрат или паднат върху печката и да причинят пожар.  Опасно е и заспиването с включени електрически възглавници и одеала. Движенията на тялото по време на  сън  могат да предизвикат  прегъване на кабелите или изваждане от ключа и вследствие на късо съединение, завивките да се запалят с тлеене. Климатиците и подовото отопление са сравнително безопасни, но при неправилен монтаж или повреда също могат да причинят пожар. Това важи и за радиаторите. Препоръчва се да се избягва използването на електрически  уреди в бани, тераси или на други места, където могат да влязат в контакт с водата, ако не притежават съответната степен на защита. Недопустимо и опасно е използването на печките и електрическите радиатори за сушене на завивки и дрехи. Ползвателите на електрически отоплителни уреди трябва да имат предвид, че нестабилно окачени над печките  пердета, дрехи, календари и др. също могат да станат причина за пожар.

При  използване на нагревателни уреди работещи на пропан-бутан

Важното е редуцир-вентилът на газовия уред да бъде стандартен и изправен, а маркучът – стабилно закрепен чрез скоби към бутилката и редуцир-вентила.  Маркучите за газ трябва да са специални – от синтетичен каучук, защото обикновените се разяждат от пропана. Гумените уплътнения на бутилките за пропан-бутан редовно да се проверяват и при необходимост да се подменят.

            Не всички хора усещат мириса на газ, затова маркучът, съединенията и редуцир-вентила трябва редовно да се проверяват за изтичане на газ и при констатиране на изпускане – повредената част да се подмени. Пробата се осъществява само с пенообразуващи вещества (гъба напоена в воден разтвор на течен сапун или веро) и в никакъв случай с пламък. 

         Газовата печка, също както печката на твърдо гориво, трябва да се намира на не по-малко от 0,5  метра от горими материали. Бутилката с газ не бива да се  поставя в близост до нагревателен уред или под пряко въздействие на топлина. Преди да запалване на  газовия уред задължително трябва да се проветри помещението.  Важно е да се знае, че е опасно да се спи в помещение с включен отоплителен уред на пропан-бутан и се препоръчва на ползвателите на газови уреди да ги изгасят преди лягане.  Притокът на газ трябва да се спира винаги и само от редуцир-вентила. При спиране от регулатора на уреда, възниква риск в помещението да изтече газ през неплътности в системата. Преди да се предприеме подмяна на бутилките,  трябва да са затворят всички спирателни вентили. 

            Зареждането на туристическите или битови бутилки следва да се извършва само в обекти, сертифицирани  като пълначни за LPG и в никакъв случай – на газоколонка. В никакъв случай не бива да се допуска некомпетентен ремонт за газови уреди и редуцир-вентили и особено на газови бутилки.

            Трябва да се знае, че пропан-бутанът е газ по-тежък от въздуха и се наслоява ниско  по пода, лесно образува взривоопасни концентрации с въздуха в помещението и се възпламенява от маломощни източници на запалване (цигари, искри от контактни ключове, пламъкът на газовия котлон).  Поради това е забранено използването съхраняването на бутилки и уреди за пропан-бутан в помещения и тераси без вентилация в долната част и такива, намиращи се под  нивото на терена (сутерени,  избени помещения и подземни гаражи). При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не бива да се  предприемат  гасителни действия, преди да е изключен притока на газта.

            Особено внимание трябва да се обърне на децата и трудноподвижните възрастни хора, те не бива да бъдат оставяни заключени сами вкъщи без надзор. В много случаи те нямат представа за рисковете при възникване на пожар, нито имат възможност да реагират своевременно и адекватно. Понякога се случва включените отоплителни уреди да бъдат съборени без някой да разбере за това. За предпочитане е в такива домакинства да се ползват отоплителните уреди със защита изключвател при обръщане. Родителите трябва да имат предвид, че не бива да оставят децата сами, дори ако електрическата печка е изключена – възможно е след като са наблюдавали действията на възрастните, да включат уреда по подражание, без да осъзнават риска от това. Запомнете никога не оставяйте без надзор включени уреди били те нагревателни, отоплителни или дори обичайните електроуреди, това може да бъде фатално.

            За да получат информация по въпроси, свързани с пожарната безопасност или за да сигнализиране за нарушения на правилата за пожарна безопасност, гражданите могат да се обаждат на телефон 0359/ 52126, а при възникване на пожар – да запазят самообладание и да звънят незабавно на тел. 112.

Вашият коментар