ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

0
683

     Във връзка с изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: град Велинград, ул.“Хан Аспарух”№16 “Договор №BG16RFOP001-1.037-0002-C01/03.01.2017г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие,ще се проведе пресконференция за представяне на проекта на 08.01.2018г. от 11:30 часа в малка зала в сградата на община Велинград.

 

Каним представители на медиите и всички заинтересовани страни да присъстват.

ПроектВнедряване на мерки за енергийна eфeктивност в административна сграда с адрес: град Велинград, ул.“Хан Аспарух”№16

№BG16RFOP001-1.037-0002-C01

Вашият коментар