ІІІ РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ,,КАПКА ВОДА – ЖИВОТ И ВЕЧНОСТ” 22 МАРТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

0
1338

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

,,ВКТВ”-ЕООД ВЕЛИНГРАД

 

 

1

6„Вода, ти нямаш нито вкус, нито цвят, нито мирис. Невъзможно е да бъдеш описана, наслаждаваме ти се, без да осъзнаваме какво представляваш! Не може да се каже, че ти си необходима за живот: ти си самият живот!Ти си най-голямото богатство на света!“
                                                                        Антоан дьо Сент – Екзюпери

 

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците,  за поощряване и утвърждаване на  интереса им към литературата, за творческа изява и любов към изкуството. Конкурсът има за цел  да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи, както и да се стимулира интереса, личната позиция на  децата и учениците за   решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища на територията на Община Велинград, ЦПЛР-ОДК и ІV възрастова група -участници от пенсионерските клубове

III.Конкурсът ще се проведе в следните категории:

1.Фотография

  1. Рисунка /графика, акварел, живопис/ и приложно творчество/ керамика, стъклопис и батик/
  2. Литературно творчество – стихотворение, разказ, есе

Регламент: Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

І-ва възрастова група. – ученици 1-4 клас за рисунка, стихотворение

ІІ-ра възрастова група – ученици 5-7 клас за рисунка, фотография, стихотворение, разказ, есе

III-та възрастова група – ученици 8-12 клас за  рисунка, фотография, стихотворение, разказ, есе

ІV-та възрастова група – възрастни  за есе, разказ, стихотворение

 

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 

1-ви етап – всички училища,  ЦПЛР-ОДК  и пенсионерски клубове провеждат вътрешен конкурс, като за всяка категория и възрастова група избират по един победител, творбата на излъчения участник ще вземе участие на следващия етап.

 Срок: 16.03.201.

 

2-ри етап – Творбите на излъчените участници от всяка категория и възрастова група от 1-ви етап на конкурсa се оценяват от компетентно жури, което класира творбите на   излъчените участници на І-во, ІІ- ро и ІІІ- то място по категории и възрастови групи.

 

Фотографиите,  стихотворенията, разказите и есетата на излъчените участници от всяка категория и възрастова група от 1-ви етап изпращайте от 16.03.2018г. до 19.03.201. на имейл  iliqnag@abv.bg

 

Рисунка /графика, акварел, живопис/ и приложно творчество/ керамика, стъклопис и батик/ да се представят след 1-ви етап в стая № 37 в сградата на Община Велинград от 16.03.2018г. до 19.03.2018г.

 

 

 

На 22.03.2018г от 11.00 ч..в Туристически информационният център  Велинград / пл. ,,Свобода” ул. ,,Винчо Горанов” 2 /  ще се награждават оценените от журито творби   на

 І- во,  ІІ- ро  и  ІІІ- то място от всяка категория  и възрастова група

 

 

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:
• Трите имена на автора
• Възраст, клас
• Училище
• Ръководител / телефон за контакти и e-mail/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар