Кметът д-р Коев подписа договор за изграждане на инсталации за отпадъци във Велинград и Ракитово

0
1064

     На 21март Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кмета на община Велинград д-р Костадин Коев подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 “Отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г. “ по Инвестиционен проект “Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови  отпадъци  и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“. Общият размер на инвестицията е близо 9,7 млн. лв. от които ОП „Околна среда“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,15 млн. лв. Срокът за нейното реализиране 30 месеца.

     С отпуснатите пари ще бъде изградена и компостиращата инсталация. Тя ще е с капацитет от 4000 тона годишно. Ще бъде осигурено необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделното събиране и транспортиране на зелените и биоразградими битови отпадъци.

     До този договор обаче се стига с цената на много труд и взаимни компромиси, сподели  кметът д-р Коев. Сподели още, че до началото на следващата година Велинград ще приключи и с рекултивирането на старото сметище в кв. Каменица, което от години е огромен проблем на  жителите на квартала.

     Целта на проектното предложение е да намали количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

 

 

Вашият коментар