Кметът д-р Коев подписа договор за изграждане на инсталации за отпадъци във Велинград и Ракитово

0
408

     На 21 март Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кмета на община Велинград д-р Костадин Коев и кмета на община Ракитово Костадин Холянов подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 “Отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г. “ по Инвестиционен проект “Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови  отпадъци  и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“. Общият размер на инвестицията е близо 9,7 млн. лв. от които ОП „Околна среда“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,15 млн. лв. Срокът за нейното реализиране 30 месеца.

     С отпуснатите пари ще бъде изградена инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци с капацитет 15 000 тона годишно и инсталация за компостирамне с капацитет от 4000 тона годишно. Ще бъде осигурено необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделното събиране и транспортиране на зелените и биоразградими битови отпадъци.

      Целта на проектното предложение е да намали количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

 

Вашият коментар