Въвеждат SMS-паркиране в Синята зона във Велинград

0
9438

     От 6 август /понеделник/ гражданите и гостите на Велинград ще могат да заплатят паркирането си в Синята зона чрез изпращане на SMS, съдържащ регистрационния номер на автомобила, на кратък номер 1359. Системата се въвежда с цел улесняване на гражданите и гостите на СПА столицата.

    Съответните места, където може да се паркира, ще бъдат обозначени със специални табели, които се ще бъдат монтирани до края на седмицата. Стойността на един SMS е 1.20 лв./с ДДС/ за 1 час престой.

     При изпращане на SMS, системата  автоматично  връща отговор на заявката за паркиране. Няколко минути преди изтичане на  времето за престой, гражданите ще получават съобщение да заплатят отново или да напуснат зоната. Ако го направят, времето за паркиране автоматично се удължава с още 1 час.

     Проверката за това дали има заплатена такса с SMS ще извършват служителите от общинското предприятие „СИП и ТИЦ“.  Паркираните автомобили, за които не е изпратено съобщение и не е платено, ще бъдат блокирани със скоби, като глобата за това е 10 лв.

 

 

Вашият коментар