Добивът на волфрам невъзможен!

0
756

     С Решение № 13852 от 13.11.2018 г. на ВАС община Велинград спечели делото срещу концесионера „Ресурс 1” АД за „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“. С това дело е отхвърлена жалбата срещу Решението за оценка на въздействието върху околната среда от директора на РИОСВ – Пазарджик, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение/ добив на волфрам/.
     Началото на концесията е от 2009, проведени са обществено обсъждане и множество дебати по темата. Гражданите на Велинград ясно и категорично заявиха, че добива на волфрам е нежелана дейност на територията на общината. Позицията на д-р Коев още от предизборната кампания е, че ще работи за запазването на Велинград като район без рудодобив. 
     „Без чист въздух, без чиста вода и чиста околна среда няма как да се опази здравето на хората, което е най-ценния ресурс в живота.”-категоричен е кметът на Велинград.
     Благодарение на активната работа на кметския екип бяха регистрирани санитарно-охранителните зони на община Велинград, които са на територията на „бъдещата„ мина Грънчарица и водата от тях беше окачествена за питейни и битови нужди. Неоценима помощ за постигането на тези резултати оказаха министърът на околната среда и водите Нено Димов и зам.-председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов.Това решение на ВАС е поредната стъпка в посоката, която е желанието на всички граждани на Велинград-град на лековити води и чист въздух,а не център на рудодобива.
     Концесионера „Ресурс 1” АД, обжалва пред ВАС и заповедта на директора на Басейнова дирекция, за узаконяване на санитарно- охранителните зони.
     Тричленен състав на Върховния съд вече даде определение: „без разглеждане искането на концесионера.”. Това определение ще бъде обжалвано и пред петчленен състав на ВАС и делото е насрочено през 2020 година.

Вашият коментар