ІV РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ,,КАПКА ВОДА – ЖИВОТ И ВЕЧНОСТ”

0
836

 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

,,ВКТВ”-ЕООД ВЕЛИНГРАД

 

ОРГАНИЗИРАТ:

 

ІV  РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС

,,КАПКА ВОДА – ЖИВОТ И  ВЕЧНОСТ”

22 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

 

„Вода, ти нямаш нито вкус, нито цвят, нито мирис. Невъзможно е да бъдеш описана, наслаждаваме ти се, без да осъзнаваме какво представляваш! Не може да се каже, че ти си необходима за живот: ти си самият живот!Ти си най-голямото богатство на света!“
                                                                        Антоан дьо Сент – Екзюпери

 

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците,  за поощряване и утвърждаване на  интереса им към литературата, за творческа изява и любов към изкуството. Конкурсът има за цел  да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи, както и да се стимулира интереса, личната позиция на  децата и учениците за   решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища на територията на Община Велинград, ЦПЛР-ОДК, ЦСОП и ІV възрастова група -участници от пенсионерските клубове

III.Конкурсът ще се проведе в следните категории:

1.Фотография.

 1. Презентация, електронна картичка за ученици от 8 – 12 клас.
 2. Рисунка /графика, акварел, живопис/ и приложно творчество/ керамика, стъклопис и батик/, без ограничения в размера на рисунките и материалите.
 3. Литературно творчество – стихотворение, разказ, есе

Регламент: Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

І-ва възрастова група – ученици 1 – 4 клас за рисунка, стихотворение.

ІІ-ра възрастова група – ученици 5 – 7 клас за рисунка, фотография,  стихотворение, разказ, есе.

III-та възрастова група – ученици 8 – 12 клас за  рисунка, фотография, презентация, електронна картичка, стихотворение, разказ, есе.

ІV-та възрастова група – възрастни  за есе, разказ, стихотворение.

 Конкурсът ще премине при следния регламент:

 

 1. Творбите на излъчените участници от всяка категория и възрастова група се оценяват от компетентно жури, което класира творбите на излъчените участници на І-во, ІІ- ро и ІІІ- то място по категории и възрастови групи.

 

2.Фотографиите, презентации, електронни картички, стихотворенията, разказите и есетата на излъчените участници от всяка категория и възрастова група изпращайте от 18.03.2019г. до 19.03.2019г. на имейл  iliqnag@abv.bg.  Всяка творба да се изпраща на отделен файл, придружена със следната информация:

 • трите имена на участника;
 • училище, ЦПЛР – школа, клуб и пр., клас и населено място;
 • телефон и e-mail за връзка;
 • име на произведението;
 • име на ръководителя, ако има такъв.

 

 1. Рисунка /графика, акварел, живопис/ и приложно творчество/ керамика, стъклопис и батик/, да се представят в стая № 37 в сградата на Община Велинград от 18.03.2019г. до 19.03.2019г.
 2. Обявяване на резултатите – 21 март 2019, чрез email адресите на училища, ЦПЛР – ОДК и ЦСОП.

 

 На 22.03.2019г от 11.00 ч. в  Туристически информационният център  Велинград / пл. ,,Свобода” ул. ,,Винчо Горанов” 2 /  ще се награждават оценените от журито творби   на

 І- во,  ІІ- ро  и  ІІІ- то място от всяка категория  и възрастова група.

 

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:
• Трите имена на автора
• Възраст, клас
• Училище ЦПЛР-ОДК, ЦСОП.
• Ръководител / телефон за контакти и e-mail/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар