ЕСТИ /Единна система за туристическа информация/

0
4860

   Министерство на туризма /МТ/ стартира внедряването на Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, която ще свърже онлайн по защитени канали и в реално време местата за настаняване с масивите от данни на МВР, НАП, МТ, НСИ и общините. Според информация на МТ, община Велинград е сред най-стрикните в страната по отношение на въвеждането на данните в Националния туристически регистър /НТР/ и затова е една от петте пилотни общини, в които ще се внедри системата.

     До 30 септември тази година е гратисния период за стартиране подаване на данни от местата за настаняване в цялата страна към ЕСТИ.

30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране в ЕСТИ.

Уважаеми дами и господа,

    От 1 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към Единната система за туристическа информация (EСТИ) съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.           

    Напомняме Ви, че 30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране на профил в ЕСТИ на лицето, извършващо дейност в обекта (ЛИДО).

Допълнителна информация на следния линк:

http://www.tourism.government.bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya

Писмо 26-00-615 от 10.04.2019 г. до МН – Ести

 Видео обученияВашият коментар