Община Велинград със нова сметка

0
1210

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА 

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG 21 SOMB 9130 84 66901544

BIC: SOMBBGSF

Вашият коментар