ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

0
661

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ОТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД

ИНЖ.АЛИ МАРЕКОВ

ПО СЛУЧАЙ

РАМАЗАН БАЙРАМ

 

 СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПОЧИТАЩИ СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРАМ,

В тези свещени за мюсюлманите дни, нека всички отворим сърцата си за милосърдие, да помагаме на ближните и по-слабите от нас, да бъдем по-добри един към друг и да съумеем да предадем тези ценности на децата си!  Приемете моите искрени благопожелания за здраве, благоденствие, мир, любов и хармония във всеки дом!

Проявявайте в своите деяния търпение, прошка и сила, милосърдие и щедрост,  поглеждайки света с по-добри очи!

Пожелаваме на Вас и на Вашите семейства здраве, вяра,  изобилие и берекет, топлина  и спокойни дни,  изпълнени с обич!

С почит и уважение пожелавам всяко семейство да бъде изпълнено с добруване, щастие, изобилие, благородство, почтеност и щедрост! Подарявайте си един на друг любезност, загриженост, обич, радост и красота! Нека покоят, мъдростта и берекетът винаги бъдат верни спътници в живота! 

Честит Рамазан Байрам на всички мюсюлмани!                  

                                                    Председател на ОбС-Велинград…………………..                                                                                                        /инж.Али Мареков/

Вашият коментар