Проектът „ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград”

0
965

   logo

     Проектът Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград” беше представен на пресконференция на 25.06.2019 г. от 13.30 часа в сградата на община Велинград /малка зала/. Непосредствено след провеждането на встъпителната пресконференция, пред многофамилните жилищни сгради  на ул. „Владо Черноземски“ в  ж.к. Каменица, бе проведена официална церемония „Първа копка“ с тържествен водосвет. На събитията присъстваха кметът на община Велинград – Костадин Коев, зам.-кмет Атанас Палигоров, зам.-кмет Светла Томова, Николай Колев – управител на фирма „Строителна компания  13“ ЕООД – изпълнител на строително монтажни работи, Светла Панайотова – представител на фирма „Инфра Билд Проект“ ЕООД – изпълнител на строително монтажни работи, Георги Запрянов – управител на фирма „Запрянови – 03“ ЕООД – изпълнител на строително монтажни работи, инж. Богдан Тачев – представител на ДЗЗД  „Надзор – Сандански“ – осъществяваща строителен надзор, екипът за управление на проекта, представители на медиите, гости и жители на Велинград.

Всички присъстващи бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности.

Проектът Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград” стартира на 28.03.2018 г. с подписването на Договор № BG16RFOP001-1.037-0005-C01 с Министерството на регионалното развитие , Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“  и е на обща стойност 3 208 627.52 лв., от които 2 727 333.39 лв. /85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и  481 294.13 лв. /15 %/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в 9 /девет/ многофамилни жилищни сгради на територията на град Велинград и обхваща:

  1. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Родопи“ № 1
  2. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 82
  3. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 48
  4. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 2
  5. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Криволак“ № 22
  6. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6А
  7. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 1
  8. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 2
  9. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 3

Общата цел на проекта е  да осигури топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в жилищния сектор на територията на град Велинград чрез внедряването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград “ № BG16RFOP001-1.037-0005-C01

 

Вашият коментар