Обръщение община

0
395

     Община Велинград се обръща към всички граждани с молба и призив  да изразяват всякакъв вид недоволство по мирен начин и при спазване на законите на Република България.

    Създаденото напрежение и агресивното поведение на някои от участниците в протеста, който бе породен от липсата на вода в кв. Каменица, застрашава общественият ред и безопасността на всички граждани и гости на Велинград.

     Справедливите искания за водоподаване не бива да бъдат използвани за създаване на допълнително напрежение и противопоставяне на гражданите с институциите, спазващи закона и гарантиращи обществената безопасност на всички.

     Причината за справедливите искания са  поредната липса на водоподаване, поради ново превключване на довеждащ водопровод “Лепеница“. Целта на тази интервенция е да бъде изолиран участъка с чести аварии  на главния довеждащ водопровод и осигурено непрекъснато водоподаване към Пречиствателната станция.

    Проблемите във ВиК сектора на територията  на Велинград и тяхното нерешаване през годините ни поставя в настоящата ситуация-чести аварии , липса на вода, справедливо обществено недоволство.

    Едва през настоящия период на управление има ясно дефинирани цели за решаване на проблемите във водоподаването и най вече осигуряването на вода в кв.Каменица

  1. Подмяна на трасето с много висока степен на аварии с полиетиленов водопровод в местността „Американска ливада”
  2. Изграден е нов водоем „ Нежовица” /1500 кубика/, подменен и включен водопровод в системата
  3. Ремонт на водопровода, обслужващ стария водоем „Гергевана” по ул. „Иля Еренбург”, за да може да се експлоатира максимално добре стария водоем на „Гергевана“ и да захранва ниската част на кв. Каменица- улиците „Йорданка Чанкова”, „Христо Смирненски” и прилежащите им пресечки до ул. „Георги Кирков”.

     С обособеното зониране  ниската част на кв. Каменица ще се захранва от  стария водоем, високата част  и прилежащите им улици ще се водоснабдяват от новия водоем на „Гергевана”, а стара Каменица ще  се захранва от новоизградения водоем „Нежовица”.

     Всички тези мерки ще доведат до нормализирането на водоподаването в квартала, като авариите които се случват ежедневно, поради старата  водопреносна мрежа,  не могат да бъдат избегнати, но ще бъдат сведени до минимум.

До 15 август всички планувани ремонти ще бъдат финализирани.

    Неправилното експлоатиране на водоемите, прекъсването на довеждащи водопроводи, постоянните аварии по трасетата,  захранващи пречиствателна станция, са причината  за неудобството  и напрежението сред хората

    Наред с проблемите в остарялата мрежа ,неадекватното и некомпетентно управление на „ВКТВ“- ЕООД допълнително са причина за продължителното безводие.

     Хаосът и липсата на системен подход са причината за исканата преди два месеца от кмета на община Велинград д-р Костадин Коев, оставка на управителя на „ВКТВ“ – ЕООД Георги Мяшков.

     Предложение, което не срещна подкрепа сред общинските съветници и кризата  допълнително се задълбочи.

     Община Велинград не оспорва и не забранява на никой гражданин да изразява своята гражданска позиция,но апелира, тя да е в рамките на закона!

Вашият коментар