Открито арт-ателие и в „Боров парк”

0
803

     Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ и Центърът за обществена подкрепа във Велинград организираха в „Боров парк” арт-ателие „Всички сме специални и неповторими”. Повече от 50 деца имаха възможност в рамките на два часа да покажат своите индивидуални умения чрез моделиране и рисуване, а някои от тях се изявиха като пяха песни и рецитираха стихове. Присъстваха децата от ДЦДМУ „Надежда“ и ЦНСТДБУ -Велинград и много гости на града.

Вашият коментар