АПЕЛ

0
224

АПЕЛ

    Община Велинград апелира към всички граждани да спазват ограничителния режим за поливане на личните дворове.

    Водоползването да бъде ограничено в интервала от 08:00 часа до 22:00 часа, в съответствие със Заповед № 938/9.07.2019г. и нормативните изисквания на чл.5, т.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Велинград.

Вашият коментар