ПОКАНА

0
283

 

   На 16 октомври 2019 год. от 14:00 часа в новоизградена многофункционална зала на ПГГС „Христо Ботев“, намираща се на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух” № 111 ще се проведе заключителна пресконференция по проект: Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград ”,  Административен договор BG16RFOP001-3.002-0002-C01 от 12.01.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по процедура  BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   По време на пресконференцията ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати от проекта.

   Общинска администрация-Велинград кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на заключителната пресконференция.

Проект  „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград“

№BG16RFOP001-3.002-0002-C01

 

Вашият коментар