Заключителна пресконференция във връзка с приключването на проект: „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград”

0
388

     На 16 октомври 2019 г. от 14:00 часа в новоизградена многофункционална зала на НПГГС „Христо Ботев“, намираща се на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух” № 111, бе проведена пресконференция във връзка с приключването на проект: „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград”  № BG16RFOP001-3.002-0002-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

     На заключителната пресконференция присъстваха – заместник кметът на община Велинград – Светла Томова, инж. Иван Делчев – управител на фирма „Делчев Инженеринг“ ЕООД – изпълнител на дейностите по инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проекта, Галина Томова — представител на фирма „Рубин Комерс“ – изпълнител на дейностите по „Информираност и публичност“, инж. Стефан Шулев – директор на НПГГС „Христо Ботев“, екипът по управление на проекта, гости и представители на медиите.

    Всички присъстващи бяха запознати с постигнатите цели и резултати при изпълнението на проектните дейности.

      Проектът: „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – ВелинградBG16RFOP001-3.002-0002-C01 e съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие е на обща стойност 1 300 000 лв., от които 1 105 000 лв. /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 195 000 лв, /15%/ от национално съфинансиране.

 

Вашият коментар