И ул. „Осми март“ се асфалтира

0
665

 

И ул. „Осми март“ се асфалтира

Един от най-важните проекти за инфраструктурата на Велинград – „Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа по улици „Осми март”, „3-ти март”, „Буков дол”, „Милуш Папарков” и „Христо Смирненски”- вече се финализира. След пълното обновяване на улиците „Трети март” и „Милош Папарков”, приключват и ремонтните дейности по ул. „Осми март”. Там са подменени водопроводите за минерална и питейна вода с отклоненията за уличните чешми. След изграждането на тротоарите и полагането на основа, днес започна и асфалтирането на улицата. Извършеният ремонт бе наложителен, поради множеството аварии по минералния и питейния водопровод, липсата на спирателни кранове, голямата загуба на водни количества и на температура и не на последно място – лошото състояние на улицата. Сега вече тези проблеми остават в миналото.
Финансирането се осигурява по две направления – за реконструкцията и подмяната на водопроводите на петте улици средставата са отпуснати от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС / към МОСВ, а за възстановяването на настилката и асфалтирането – с Постановление на Министерски съвет.

Вашият коментар