Проведе се второто лесоустройствено съвещание за приемане на горскостопански план за общинските гори

0
422

 

 

     Със заповед на директора на РДГ- Пазарджик инж. Ангел Кузманов е назначена комисия за проверка и приемане на теренната работа за горскостопанския план за горите, които са собственост на община Велинград. Нейни членове са представители на РДГ- Пазарджик, РИОСВ – Пазарджик и РС ПБЗН – Велинград, а на днешното заседанието присъстваха и представители на трите горски стопанства на територията на общината – ДГС „Алабак”, ДЛС „Чепино” и УОГС” Г. Аврамов”, както и на ОС „Земеделие” – Велинград и фирмата-изпълнител на проекта за горскостопанския план. 

 

     ВрИД кмет на община Велинград г-жа Светла Томова взе участие в съвещанието, което бе открито от председателя на комисията и зам.-директор на РДГ- Пазарджик инж. Цветко Водев.

Вашият коментар