Започва набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

0
2206

 

Централната комисия по преброяването

уебстраница: https://census2021.bg/

Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Организационен план Велинград

 

Адрес:

гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух № 35

 

Контакти

Телефон: 0886580726 – Лъчезара Попова

E-mail: obshtina@velingrad.bg

 

Започва набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в деловодството на общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 г. и в сайта на община Велинград.

 

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица, трябва да имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор. Преброителят събира само информацията за единиците на наблюдение по Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.Преброителят извършва само дейности,възложени му с договора.

Документите ще се приемат в деловодството на общинска администрация – Велинград с адрес – гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35, ет .1-ви

            Необходими документи  по образец:

1.Заявление

2. Автобиография

3. Копие от диплома за завършено образование

4. Документ, удостоверяващ IBAN

  1. Снимка – цветна

 

 

 

Вашият коментар