МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНА ВИРУС COVID-19 И МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ

0
1381

     Във връзка с изпълнение на Дейност 4 „Предоставяне на съпътстващи мерки“ за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на най-нуждаещите се лица по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ в община Велинград и предвид случаите на разпространение на новия корона вирус COVID – 19 в Европа и повишения риск се представят информационни материали за вируса и за мерките за предпазване, съобразени с установените от Световната здравна организация.

               Персоналът ангажиран с предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ в ОССУ гр. Велинград по изпълнявания договор BG05FMOP001-3.002-0017-C05 по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“ за безвъзмездна финансова помощ по ОПХ ФЕПНЛ  спазва стриктно установените предпазни мерки.  Материалите своевременно се свеждат до знанието на потребителите на топъл обяд по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/ с цел превенция на разпространението на корона вирус COVID – 19 .

               При обявяване на епидемична обстановка и установено наличие на случаи с корона вирус, предоставянето на услугата ще се съгласува със становище на съответната Регионална здравна инспекция. 

Брошура

Вашият коментар