ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ „ВКТВ“ – ЕООД

0
264

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ „ВКТВ“ – ЕООД

 

За гарантиране безопасността на служителите на „ВКТВ“ ЕООД, както и тази на абонатите, до второ нареждане се преустановява обхода на инкасаторите по домовете за визуално отчитане на водомерите. Потребеното количество вода ще се определя по реда на чл.35 ал.2 от Наредба 4 на база средномесечна консумация от предходен период.

Вашият коментар