Община Велинград предоставя възможност за електронно предоставяне на услуги

0
555

 

   Във връзка с обявената от Световна здравна организация спешност за общественото здраве по отношение на коронавирус COVID-19, община Велинград предоставя възможност за електронно подаване на документи по 31 вида услуги.

   Информираме гражданите и бизнеса за възможностите, които дава системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ за водене на кореспонденция по електронен път- ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ, ЖАЛБИ, ИСКАНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УСЛУГИ И ДР. към администрацията, БЕЗ необходимост от физическо присъствие.

     Община Велинград предоставя 31 броя електронни услуги. Публикуваме като снимки начина на подаване на тази услуга.

 

 

Вашият коментар