Проведе се среща между кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев и директорите на ДГС „Алабак” и ДЛС„ Чепино”. Бяха обсъдени мерките, които трябва да се вземат още от сега, за снабдяването на гражданите с дърва за огрев

0
325

    „За мен приоритет са социално слабите лица, възрастните хора, лежащо болните и хората с увреждания.“- каза градоначалникът. Той призова в най-кратки срокове желаещите да подадат заявления в деловодството на общинска администрация и в кметствата на територията на общината. Важно е да се знае, че заявките ще бъдат изпълнени, съобразно възможностите в горските и ловните стопанства. За отоплителния сезон ще могат да се осигурят на склад от ДЛС „Чепино”- 1000 куб.м. /широколистни -700 куб.м.и иглолистни- 300 куб.м./ и от ДГС „Алабак”- 5500 куб.м. /широколистни – 4500куб.м. и иглолистни-1000 куб.м./. За тези, които желаят да се снабдят с дърва, като си ги добият сами, също има възможност – от ДЛС „Чепино” количеството е 3600 куб.м / 3000 куб.м. иглолистни и 600 куб.м. широколостни/, а от ДГС „Алабак”- 10 000 куб. м. иглолистни и 7500 куб.м. широколистни. Цените на широколистните дърва от склад е 50 лева с ДДС, а на иглолистните- 35 лв.Горските стопанства не предлагат транспорт до домовете.

   За да се помогне на хората от уязвимите групи и социално слабите, община Велинград ще поеме транспортните разходи за доставката на дървата до адрес.

Вашият коментар