Съобщение

0
293

     Предвид тежката ситуация, създадена от пандемията с Ковид-19 и в частност забрана за извършване на определени дейности, Община Велинград уведомява всички засегнати фирми, ползващи общински имоти и терени под наем, че за периода, през който не работят, заради извънредното положение, няма да бъде начисляван и събиран наем. В тази връзка е изготвен проект за решение на ОбС-Велинград, чието одобрение е задължително.

Вашият коментар