Стартира проект “Патронажна грижа в община Велинград”

0
414

    Община Велинград кандидатства с проектно предложение за подписването на административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа в Община Велинград“. Кандидатстването по проекта, който е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г, бе подкрепено днес и с решение на  ОбС-Велинград.

     Реализирането на проектното предложение е свързано главно с възникналата епидемична обстановка във връзка с COVID-19, а целта е превенция на заболяването и намаляването на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция в страната и в частност на територията на общината.

    Наетите по проекта хора ще доставят храни и други продукти от първа необходимост /вкл. лекарства/, ще заплащат битови сметки и ще извършват неотложни административни услуги за лицата, които заявят, че искат да се възползват. Услугите и стоките ще се заплащат при доставка на място от заявителите, при спазването на всички санитарно-хигиенни и противоепидемични изисквания.

     От тази услуга могат да се възползват: лица над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и възрастни в риск. В последната категория хора влизат лица, които  са в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; 

лица или семейства, поставени под карантина във връзка с COVID-19, както и самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Заявки могат да се подават от 21 април всеки работен ден на телефони:

0887 10 20 56 и 0885 89 81 83,

на е-мейл – udoma@velingrad.bg

като и с лично съобщение на фейсбук страницата на община Велинград.

Вашият коментар