Детските градини в Община Велинград отварят на 1 юни

0
480

Детските градини в Община Велинград отварят на 1 юни

    Детските градини в община Велинград отварят врати от 01.06.2020 г. при стриктно спазване на всички условия за гарантиране здравето и сигурността на децата и персонала.
Ето част от мерките:
– Посещенията на децата нямат задължителен характер и затова няма да бъдат обвързани със социалните придобивки.
– Родителите ще трябва еднократно да подадат декларация, с която да заявят, че гарантират за доброто здравословно състояние на детето, което доброволно тръгва на детска градина.
– Отпада изискването за медицинска бележка, удостоверяваща здравето на детето. Целта е да се намалят рисковете от струпване на деца и родители пред лекарските кабинети.
– При добри метеорологични условия, обучението в детските градини ще се провежда основно на открито.
– За намаляване риска за здравето на персонала, ще бъдат осигурени всички необходими лични предпазни средства. Ще се спазва задължителна социална дистанция между отделните групи, както и между учители и родители и т.н.
– При установяване на инфекция в дадена група ще бъдат прилагани стандартните протоколи за действие в детските градини.

Приложено: Мерки на Министерство на здравеопазването за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца.

Вашият коментар