На 27 юли /понеделник/ – пресконференция по проекта за сметището

0
427

 

     Във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ на 27-ми юли от 10.30 часа ще се проведе пресконференция в голяма заседателна зала на община Велинград. Проектът е по Договор № BG16M1OP002-2.002-0003-C02 от 21.03.2018 г., съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани лица да присъстват!

Вашият коментар