280 пакета с храни от първа необходимост бяха раздадени на семейства в нужда, живеещи в община Велинград

0
318

 romak

     Община Велинград съвместно с Инициативата за малките грантове на Програма „РОМАКТ“ към Съвета на Европа и Европейския съюз, осигури хранителни пакети от първа необходимост на 280 семейства, живеещи в ромските махали „Анезица” и „Асфалтова база”.
    Това стана възможно след подписано споразумение между кмета на община Велинград д-р Костадин Коев и Съвета на Европа, с централа на Avenue de l’Europe, F-67075 Strasbourg, Франция, представляван от Торстен Афербах, за отпускане на безвъзмездна ЦЕЛЕВА финансова помощ за борба с последиците от пандемията COVID-19 в маргинализираните общности.
     Основната цел на съвместната инициатива е подкрепа на хората в риск, живеещи в ромските махали. Критериите, на които трябва да отговарят получателите на помощите са следните: хора в крайна бедност, безработни, хронично болни, лица живеещи в лоши битови и жилищни условия.

Вашият коментар