СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”

0
133
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Приложение №8

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”

№ по ред

Име, презиме, фамилия ЕГН Общ брой точки Забележка
1. Таня Борисова Касабова   14,00  
2. Рени Стефанова Бакърджиева   13,66  
3. Альоша Сашов Димитров   12,00  

С класирания кандидат, вписан на ред № 1, ще бъде сключен трудов договор за изпълнението на услугите и целите по процедурата.

Кандидатите за персонал от № 2 до № 3 остават като резерви в случай, че се откаже някой от изпълнителите, с който е сключен договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:                                                                                                       дата: 26.08.2020 г.

Вашият коментар