ОБЯВА

0
265
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

logo

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,

            Уведомяваме Ви, че чрез изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, че в срок до 31.12.2020 г. предоставяме услуги,

ПОМОЩ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ЛЕКАРСТВА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Телефоните за заявки са: 0887 10 20 56 и 0885 89 81 83.

Приемането на заявките и извършването на доставката се извършва в работните дни в периода от 08.30 ч. до 17.00 ч..

Плащането се извършва след предаване на касова бележка за доставеното.

Лицата, които извършват услугата, се легитимират пред Вас и следва да са с лични предпазни средства.

От услугата могат да се възползват:

  1. Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  2. Хора с увреждания и техните семейства;
  3. Служители на доставчици на социални услуги;
  4. Възрастни в риск:

4.1. лица или семейства, поставени под карантина във връзка с COVID-19;

4.2. лица, които са в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

4.3. самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

           От услугата не могат да се възползват лица, които ползват тази услуга чрез домашен помощник или асистент.

 

Подробно за дейността: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.  (Заплащането се извършва при доставка въз основа на касова бележка!). Имате възможност да заявите от къде да се закупят продуктите, ако обектът е на територията на община Велинград.

Услугата „Доставка на лекарства” включва и заверка на рецептурна книжка, ако това е необходимо за закупуване на съответните лекарства.

 

Ако имате въпроси или считате, че услугата не се предоставя качествено или навреме, можете да сигнализирате на телефон: 0885 202 440.

Актуален списък на лицата, предоставящи услугата, можете да намерите на интернет-страницата на община Велинград.

 

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

С уважение: Екип за управление на проекта

Проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за БФП BG05N9OP001-2.101-0061- С01

Вашият коментар