Кметът д-р Коев връчи преносими компютри на учениците, настанени в ЦНСТДМБУ

0
974
     Община Велинград с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ осъществи проект за социална подкрепа на учащи деца и младежи. Проектът има за цел осигуряване на непрекъснат образователен процес на децата, които учат и са настанени в ЦНСТДБУ в град Велинград чрез закупуване на технически средства, които да обезпечат нуждите им в режим на дистанционно обучение и да повишат възможностите им за социализация и самообучение.
Лично кметът д-р Костадин Коев връчи на учениците 3 броя лаптопи, 2 броя мултифункционални устройства, 23 броя таблети и един рутер, с които ще се осигурят условия за провеждането на дистанционно обучение на 23 деца, настанени в ЦНСТДБУ в град Велинград.
    С подкрепата на Министерство на образованието и науката ще бъдат отпуснати 83 712 лева за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата в община Велинград.
 

Вашият коментар