Акцентите от днешната сесия на Общински съвет-Велинград

0
405

 

     На проведената сесия на Общински съвет-Велинград днес присъстваха общо 25 общински съветници, които заседаваха по дневен ред от 41 точки.

     Местният парламент окончателно гласува искането за отпускане на дългосрочен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 900 000 лева. Със средствата ще се подпомогне общината, заради влошеното и финансово състояние, вследствие на кризата, свързана с коронавируса, ще бъде погасена остатъчната главница / 2 535 000 лв./ по безлихвен заем, отпуснат от централния бюджет през 2017г., а остатъкът ще се използва за частично покриване на касовия разрив, възникнал по бюджета на Общината. 

     Ефектът, който се очаква от поемането на дълга, е достъп до пълния размер на полагаемата Изравнителна субсидия за последното тримесечие на 2020 г. (вместо да бъдат прихванати 400 000 лв.). 

     С друго свое решение съветниците одобриха сключването на договор за наем между „Медицински център Велинград-2017” ЕООД и „МБАЛ-Велинград” за помещенията, които се намират на първия етаж от четириетажната сграда. Също така дадоха съгласието си за  сключване на  договор за наем между същите две лечебни заведения за отдаване под наем на Ренгенова уредба за компютърни томографии. Гласуваха още за изграждането на четириетажна постройка за асансьорна клетка, обособяване на инфекциозно отделелние и извършване на ремонтни дейности в МБАЛ-Велинград.

Вашият коментар