Онлайн инициатива, организирана от Център за подкрепа за личностно развитие

0
479
     Онлайн инициатива, организирана от Център за подкрепа за личностно развитие и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, посветена на Международния ден на толерантността-16-ти ноември.
Срок за изпращане на рисунките:16.11.2020 до 13:00 часа.
Награди са осигурени за най-оригиналните и интересни творби.
Рисунките изпращайте на:
odk.velingrad@abv.bg, фейсбук страница „ЦПЛР-ОДК-Велинград“

Вашият коментар