Министерски съвет одобри финансиране за обновяване на ДГ“ Радост“

0
352

 

  Министерски съвет одобри финансиране на Община Велинград чрез проект за програма „ Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022.”, внесена от Министерството на образованието и науката.
Програмата има за цел финансиране на материалната база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и е насочена към изграждане на нови, разширяване и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в Република България.
С предвиденото финансиране от 2 959 224 лева, ще бъде изградена нова масивна сграда в ДГ „Радост” в гр. Велинград. Към момента в заведението се обучават 111 деца в 4 възрастови групи, при норматив 22 деца в група или общо 88 деца за детската градина, тоест с 23 деца над норматива. С всяка изминала година желаещите деца да посещават детската градина нараства. Групите са разположени в 2 сгради – по 2 във всяка от тях. Едната сграда, в която са позиционирани 2 детски групи, е временна постройка тип дървена барака.
В друг аспект детската градина обхваща деца от доста обширен район на кварталите Каменица и Лъджене. В близост няма детско заведение с яслена група и поради това необходимостта от разкриване на такава е огромна.
Целта на ръководството на община Велинград е учебните заведения да имат добра образователна инфраструктура. След като училищата и детските градини на територията на общината имат отличен, професионален и мотивиран персонал, който предоставя качествено европейско възпитание и образование на нашите деца, следва да им бъдат осигурени и качествени и европейски условия за работа.
Напомняме, че през изминалия месец бе открита обновената полудневна детска градина към ИСУ “ Св. св. Кирил и Методий“.

Вашият коментар