Парк Клептуза в „плен” на жалби в съда

0
603

 

     Във връзка с големия обществен интерес от страна на гражданите със случващото се около „Клептуза”, община Велинград  уведомява обществеността, че са предприети следните действия:

     След като с Решение № 5372 от 05.05.2020г., постановено по административно  дело № 8799/2019г. по описа на Върховен административен съд, върховните съдии обявяват НИЩОЖНОСТТА на Акта за узаконяване на строеж „Ресторант „Езерото“ – Клептуза“, издаден на името на Георги Велев – наемател, в края на м. юни 2020 г., д-р Костадин Коев – Кмет на община Велинград издаде заповед за премахване на незаконния ресторант.

     Заповедта е обжалвана от Георги Велев като въз основа жалбата е образувано ново административно дело в Административен съд-Пазарджик.

     За сега, това е последното от редицата последователни и непротиворечиви действия на Кмета на община Велинград, изразяващи се в издаване на заповеди (през периода м. август – м. септември 2019 г.), с които се цели да бъдат премахнати незаконните постройки и преместваеми обекти, разположени на територията на парк „Клептуза”.

     Към настоящият момент, четири от тези заповеди се оспорват от „Весеко-55-Велеви съдружие” ЕООД, а Благой Иванов Бацанов оспорва една заповед. Още през 2019 г. са образувани дела пред Административен съд-Пазарджик. Съдът отхвърля жалбите, като аргументира своите решения с правилното прилагане на материалния и процесуалния закон при издаване на заповедите на Кмета на община Велинград.

     Недеволни от така постановените решения, с които се изключва тяхно законово основание за присъствие на територията на парк „Клептуза”, жалбоподателите оспорват постановените решения на Административен съд-Пазарджик пред по-горната, последна инстанция, а именно Върховен административен съд на Р България.

     Въз основа на едно от оспорванията е образувано касационно административно дело № 11074/2020г. по описа на ВАС, по което ще бъде проведено открито съдебно заседание на дата 08.12.2020 г. от 14:00 часа, а окончателното решение ще бъде постановено в предвидения от закона срок. По останалите оспорвания все още няма образувани дела.

Заповедите, издадени от Кмета, се основават на извършени проверки, при които е констатирано фактическо положение, несъвместимо не само с новата и прогресивна визия на община Велинград за цялостния облик на парк „Клептуза”, но най-вече с установения в Държавата правен ред.

Обжалването пред всички съдебни инстанции, прави невъзможно Общината да предприеме действия по издадените заповеди, доколкото на изпълнение подлежат само тези, които не са обжалвани и са влезли в сила. А именно в тези заповеди са заложени първите стъпки към окончателна реализация на проекта за парк „Клептуза”.

Община Велинград е твърдо решена да изчисти района на парка и езерото от незаконните постройки.

Вашият коментар