УВЕДОМЛЕНИЕ

0
248

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И УПРАВИТЕЛИТЕ  НА

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

ПО ЧЛ.3, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА –

МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И

ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

КОПИЕ ДО:

 

НАЧАЛНИК НА

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД

ГР. ВЕЛИНГРАД, УЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” №1

 

НАЧАЛНИК НА

РСПБЗН- ВЕЛИНГРАД

ГР. ВЕЛИНГРАД, УЛ. „КРИВОЛАК” №21

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД – представлявана от Кмета на Община Велинград

д-р КОСТАДИН КОЕВ с адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35

 

 

       Относно: Тържествено посрещане на Новата 2021 година и провеждане на пиротехнически илюминации-заря  

 

 

         УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА СОБСТВЕНИЦИ,

         УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА УПРАВИТЕЛИ,

 

       Във връзка с настъпването на предстоящите празници, организирането на тържествено посрещане на Новата 2021 година и провеждане на  пиротехнически илюминации-заря, Ви призовавам да спазвате стриктно нормативно установената процедура.

       Да бъдат взети всички необходими мерки, за да бъде осигурена сигурността и безопасността на гражданите и гостите на града. Да бъдат уведомени РУ- Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик и РСПБЗН- Велинград.

       Община Велинград винаги е подкрепяла и ще подкрепя превърналото се в традиция посрещане на Новата година с пиротехнически илюминации-заря.     

 

       Весело посрещане на Новата 2021 година!                                                                                                                                                                    

 

 

   С уважение,           /П/

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Подпис: Зам.-кмет Атанас Палигоров

Оправомощен със Заповед № 1758/13.11.2019 г.

на Кмета на Община Велинград

 

 

Вашият коментар