Почистени са първите картирани микросметища

0
150

 

 

     Днес бяха почистени три от картираните вече микросметища, образували се по улиците „Митко Палаузов“ и „Гоце Делчев“ и в местността „Катерово дере“. Премахването и извозването на боклука от такива зони е един допълнителен разход за общината, тъй като не е в планираната план-сметка  за сметосъбиране и сметоизвозване.  Гражданите трябва с по-голяма отговорност да изхвърлят отпадъците само на определените за това места.

 Продължава картирането на нерегламентираните сметища, а вече почистените места се отбелязват в зелено на дигиталната карта: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1nFQL2tqwB6Lby65RSOAN-3rR4J2Lm15R&ll=42.021739187058415%2C23.98490317038369&z=15

Вашият коментар