Съветът по туризъм проведе първото си заседание за 2021 г.

0
403
     От 14.00 ч в малката заседателна зала на община Велинград се проведе първото за годината заседание на КСВТ – Велинград. Две бяха точките от дневния ред – обсъждане и приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2021-2027 г и на Програма за нейното изпълнение през 2021г. В началото председателят на Съвета по туризъм г-н Атанас Палигоров посочи, че резултатите от последните 5 години за туризма във Велинград са добри, благодарение на съвместните усилия на администрацията и туристическия бизнес. Факт е, че за втори пореден месец Велинград е първи по брой туристи сред курортите, поддържа се добро ниво на туристическо обслужване, подновява се инфраструктурата, приходите от туристическия данък се увеличават с всяка изминала година. Тези цели бяха заложени в предходната Стратегия и те бяха постигнати.
     Одобрените днес от КСВТ- Велинград Стратегия и Годишна програма за развитие на туризма ще бъдат предложени за разглеждане и одобрение от ОбС – Велинград на редовната мартенска сесия.

Вашият коментар