Кой и как може да гласува в подвижна секция на парламентарните избори?

0
369
     Във връзка с организацията на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., информираме заинтересованите лица, че право да гласуват в подвижна избирателна секция имат хора с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, както и избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето.
     Разпореждането на Централната избираленка комисия, с цел опазване на здравето на хората, е мобилните секции за избиратели с увреждания и хора под карантина да бъдат различни. Образуването на мобилни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия могат да бъдат създадени на територията на всяко населено място, ако до 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания. Заявлението може да бъде саморъчно подписано и да бъде подадено от упълномощено лице в деловодство на общината. Втори вариант е изпращане по пощата. Може и по факс или електронен път – през интернет страницата на община Велинград или и-мейл. Към заявлението за гласуване в подвижна секция се прилагат копия от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
     Заявления можете да намерите на сайта на ЦИК и община Велинград, на деловодството на общинска администрация-Велинград или да свалите прикачения файл, като първо трябва да минете за съгласуване със специалист от отдел „Гражданско състояние“, намиращ се в стая №4 в старата сграда на общинска администрация-Велинград.
159320037_839577616620876_4838070435392247818_n

Вашият коментар